top of page

Navet söker verksamhetsledare!

Uppdaterat: 11 jan. 2022

Navet söker nu en verksamhetsledare. Sista ansökningsdag är förlängt till 30 januari och rekrytering sker löpande. Tipsa om tjänsten till de som kan vara intresserade och sök tjänsten!


Verksamhetsledare för Navet i Bergsjön


Navet i Bergsjön har som ändamål att vara ett lokalt resurscenter och öppen samlingsplats - ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och bildning. Bergsjön är en stadsdel i Göteborg med ett rikt kultur- och föreningsliv, engagemang, samarbeten och gemenskap. Samtidigt präglas området av en växande barnfattigdom och ekonomiska klyftor som kräver en större samverkan mellan idéburen sektor, engagerade medborgare, offentlig sektor och näringsliv, för att skapa jämlika förutsättningar och ökad delaktighet i samhället. Navet i Bergsjön spelar en viktig roll i det arbetet. Föreningen arbetar också mycket med kulturfrågor och bergsjöbornas delaktighet i Bergsjöns nya kulturhus som öppnar hösten 2022. Vi samlar krafter för att skapa ett ännu bättre Bergsjön.


Från 2018 har föreningen genomgått en spännande nystart, bytt namn och ökat sin verksamhet stort de senaste två åren. Föreningen har gått från att enbart haft ideella krafter till att idag ha 6 deltidsanställda personal och driver många olika projekt, verksamheter och samarbeten. Vi söker nu en verksamhetsledare som kan vara med och fortsätta utveckla denna viktiga verksamhet.