top of page
Image by Paweł Czerwiński

Lär känna Navet

Vi jobbar med boende och föreningar i Bergsjön för att skapa mer samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning.

 

Navet i Bergsjön stöds bland annat av

EU-programmet Leader längs Göta Älv.

VÄRDEGRUND

Navet står för principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

VISION

Navets vision 2030 är att vi ska ha:

 • Medborgarmakt

 • Ett levande kulturhus av och med Bergsjöborna för alla

 • Ett starkt och oberoende civilsamhälle och föreningsliv

 • Ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt välfungerande lokalsamhälle

Värdegrund, Foto Malin Lindgren (1).JPG
Värdegrund
Hur det började
Hur det började, Foto Malin Lindgren (1)

HUR BÖRJADE DET?

Föreningen Navet i Bergsjön har funnits sedan 2008 och hette förut Bergsjöns Kulturhusförening. Vi ville ha en mötesplats för alla och började arbeta för ett kulturhus i Bergsjön. Då kulturhuset nu är på gång att byggas har föreningen sitt nya mål att vara en samlingsplats och lokalt resurscenter.

VARFÖR FINNS  VI?

Navet i Bergsjön vill vara en öppen samlingsplats och lokalt resurscentrum - ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Vi tror att egenmakt är en förutsättning för tillit och engagemang! Vi samlar kraft för att skapa ett ännu bättre Bergsjön.

VAD ÄR MÅLET?

I stadgarna står det, kortfattat, att Navet ska jobba ihop med boende i Bergsjön och föreningar för att:

 • erbjuda samlings- och studielokaler

 • arrangera kulturaktiviteter 

 • vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet 

 • arbeta för att minska kunskapsklyftorna i området

 • arbeta utifrån en värdegrund baserad på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde

 • vara en plattform för organisering mellan områdets boende och föreningar samt verka för en tydlig och stabil infrastruktur inom det lokala civilsamhället

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER:

Exempel på vad vi gör och gjort

 • Arrangerar projektutbildningar för unga

 • Rådgivning i att driva kooperativ, företag och föreningar

 • Ordnat sommarjobb för ungdomar där de arbetar med egna projekt. 

 • Arrangerar kulturaktiviteter, evenemang, minifestivaler, workshops, bio, språkcafé, studiecirklar m.m. 

 • Verkar för agerande för samhällsförändring genom panelsamtal, förslagsworkshops, namninsamlingar m.m.

 • Lokalekonomisk analys ihop med andra aktörer

 

...och mycket mer

Varför finns vi/ vad gör vi/ vad har vi gjort
Vill du lära känna navet ännu mer

VILL DU LÄRA KÄNNA NAVET ÄNNU MER?

Här kan du ladda ner stadgar, årsberättelse och andra föreningsdokument. Välkommen in under skinnet på Navet!

bottom of page