top of page
Tellusfestivalen.jpg

Här kan du läsa om våra 

Aktiviteter

Är du nyfiken på vad Navet gör just nu?
  • Här kan du läsa om de verksamheter, projekt och aktiviteter Navet och dess medlemmar håller på att arrangera.

  • Aktuella arrangemang hittar du här.

Händer just nu

Hållbar lokal ekonomi

Navet har tillsammans med Coompanion gjort en lokalekonomisk analys av Bergsjön. Arbetet fortsätter med att ta fram handlingsplaner och starta arbetsgrupper som börjar göra konkreta saker för att stärka Bergsjöns lokala ekonomi. Intresserad, frågor eller idéer? Kontakta oss!

Kontakt

malin.widehammar@navet.org

lokal hållbar ekonomi.png
Inkubatorn färg.png

Inkubatorn

Navets inkubator kan hjälpa dig som vill starta egen verksamhet. Vi bollar affärsidéer, företagsform, ekonomi, marknadsföring och annat som kan behövas för att du ska komma vidare med din verksamhetsidé.

Kontakta oss för att boka in handledning!

Kontakt

malin.widehammar@navet.org

Språkcafé

På Hazhins Språkcafé kan man komma och lära sig några eller många ord av ett nytt språk och samtidigt lära ut sitt eget språk. Man kan även lyfta sina frågor om samhället och få stöd i att t.ex. skriva cv. På vår lokal på Rymdtorget 2. Datum annonseras på facebook och affischer.

Varmt välkommen!

Kontakt

jilla.faraji@navet.org

Språkcafé färg.png

Kulturstråket

Kulturstråket är Navets stora satsning inför öppnandet av Kulturhus Bergsjön. Tillsammans med alla i Bergsjön skapar vi konst- och kulturhändelser vid Rymdtorget och i resten av stadsdelen. Kulturarbetare, föreningar, boende och andra varmt välkomna att vara med!

Kontakt

azadeh.zaghi@navet.org

hanna.jansson@navet.org

kulturstråket.png

Projektverkstan

I Navets projektverkstad får unga 16-25 år stöttning att genomföra sina idéer. Projektverkstan ger kunskap och verktyg för att planera och genomföra ett projekt genom workshops, föreläsningar och handledning. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad!

Kontakt

malin.widehammar@navet.org

projektverkstan.png

Bergsjön Talks

Navet har startat en ny samtalsplattform som heter Bergsjön Talks. Genom Bergsjön Talks vill vi ta upp viktiga och aktuella ämnen, samhällsproblem och lösningar under panelsamtal med utgångspunkt från Bergsjön. Samtalen finns på Navets facebooksida.

Kontakt

samira.hussein@navet.org

malin.widehammar@navet.org

bergsön talks.png

Medskapande projektet

Medskapande projektet handlar om att utveckla och förbättra samarbetet mellan föreningar i Bergsjön och mellan föreningar och Göteborgs stad. De tre viktigaste målen är att skapa lokala  forum för samverkan och påverkan, fler mötesplatser och samlingslokaler, samt fler och nya typer av utbildningar. Är du nyfiken hör bara av dig!

Kontakt

hanna.jansson@navet.org

Medskapande.png

Lovverksamhet

Vi fortsätter att utveckla den fruktsamma samverkan runt lovverksamheter tillsammans med satsningen Skolan mitt i byn, Bergsjöskolan, Gärdsmosseskolan och ett flertal föreningar i området. Några exempel på aktiviteter är dans, pyssel, målning, läger, badminton, basket, fotboll m.m. Håll utkik efter aktiviteterna på loven - välkommen att delta!

 

Kontakt

hanna.janssson@navet.org

lovverksamhet.png
projektverkstan.png

 

 

 

 

 

Lokalt resurscenter

 

Navet bygger upp ett lokalt resurscenter och ett medborgardrivet nav i Bergsjön byggt på samverkan mellan medborgare, föreningar, fastighetsägare, näringsliv och Göteborgs stad.

 

Navet ska vara en mötesplats för lokalt hållbar utveckling, kultur och lokal samhällsutveckling, en aktör för engagemang och samverkan och en inkubator för att skapa arbetstillfällen i stadsdelen.

 

Arbetet med att etablera Navet som ett resurscenter stöttas bland annat av Leader längs Göta älv och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Kontakt

info@navet.org

somalisk festival 2.png

Iftiinka Dhaqanka -
Somalisk kulturfestival

Vi genomförde festivalen

 lördagen 18 september 2021 som var välbesökt och mycket uppskattad

 Möt den somaliska kulturen! Vi bjöd på teater, musik, folkdans, mat, workshops, föreläsningar, informationsbord, utställning om somalisk historia och kultur m.m. Vi samverkar med ett flertal föreningar i arrangerandet. Många vill göra om denna festival 2022!

Kontakt

info@navet.org

Händer just nu.png
bottom of page