top of page
Image by Brooke Lark

Bli medlem

Påverka

ditt närområde

Här hittar du svar på dessa frågor:

  • Varför ska jag bli medlem?

  • Hur går det till?

  • Hur kan jag påverka?

  • Tillsammans kan vi göra mer

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?

Ju fler vi är desto starkare är vi! Desto mer kan vi göra. Desto starkare röst och påverkan kan vi ha. Som medlem kan du få stöttning av oss i Navet, du kan delta i samarbeten och vi kan stötta varandra. 

 

Bli medlem så att du kan ta del av och bidra till att du och andra får stöd, samarbeten, kontakter, resurser, tillgång till lokaler, rådgivning, erfarenhetsutbyte, utbildningar, aktiviteter, inflytande och mycket mer.

HUR GÅR DET TILL?

Du fyller i vårt formulär här under för nya medlemmar och betalar en engångsavgift. Sen är du välkommen på ett intromöte eller introsamtal. Då vill vi höra allt om dina idéer och planer. Om du bara vill höra om andras går det också bra.

Både individer och föreningar/bolag kan bli medlemmar som ställer sig bakom Navets ändamål och värderingar. Man behöver inte bo i Bergsjön för att bli medlem. 

HUR KAN JAG PÅVERKA?

Föreningen drivs av sina medlemmar. Det är ni som bestämmer vad föreningen ska göra och ser till att det blir gjort tillsammans med personal. Du kanske vill dra igång en danskurs för unga, gå med i styrelsen eller hjälpa till att sprida information om föreningen? Vill du bara visa ditt stöd genom att vara medlem så är det också mycket värdefullt.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MER

Vi tycker att det nu finns ovanligt goda möjligheter för oss boende i Bergsjön med närområda att tillsammans bygga upp en medborgardriven samlingsplats och forum här i vår stadsdel. Behovet är stort av en gemensam plattform för samarbete, kultur och demokrati. Genom denna plattform kan vi arbeta för att gemensamt driva viktiga frågor, ta initiativ till samarbeten och påverka innehållet i det nya kulturhuset.

Fur Carpet

JOIN THE MOVEMENT!

Att bli medlem i Navet är enkelt! Du fyller bara i en ansökan och betalar en engångsavgift, 100 kr för privatpersoner och 200 kr för föreningar/företag. Genom att du blir medlem visar du att Bergsjön är en aktiv och attraktiv stadsdel. Tillsammans är vi starkare.

bottom of page